image/images_rtl/icons/btn_right_over.gif

קשרי לקוחות

תיעוד שיחות

הבסיס לכל מערכת CRM הוא תיעוד הפעילות שבוצעה מול הלקוח, על זה אין מה להרחיב, מצד שני, לא בכל מערכת CRM תיעוד הפעילות נעשה בצורה זהה. אנו בזברה CRM מאמינים כי תיעוד מלא ונכון של השיחות מול הלקוח הוא המפתח לניהול לטיפוח הקשרים עם הלקוחות, מצד שני, כמעט בכל חברה שפגשנו, נתקלנו בחששות הנוגעות להטמעת המערכת בקרב העובדים. אין כמעט אחד שעסק בניהול עובדים ולא חווה על בשרו את הקושי בהטמעת מערכות CRM בקרב עובדים והמאמץ הקבוע הנדרש לגרום להם לתעד בצורה מלאה את הפעילות שלהם מול הלקוח.

Follow up

אחד המדדים העיקריים לניהול קשרי לקוחות טובים הוא אמינות. לקוחות רבים מגדירים חוויית שירות טובה ע"פ תחושת האמינות שהם מקבלים מהחברה מולה הם עובדים. אמינות החברה נמדדת בראש ובראשונה ביכולת של החברה לעמוד בהבטחותיה, ובראשן חזרה ללקוח במועד בו קבעה איתו.

ארכיון מסמכים

אחד היתרונות המרכזיים במערכות במחשוב ענן הוא היכולת לגשת למידע שעודכן במערכת מכל מקום, מהבית, מהמשרד ואפילו מהסמארטפון והטאבלט. במערכת הזברה, לא רק שתוכלו לגשת למידע שתועד במערכת אלא שתוכלו גם לנהל ארכיון מסמכים וקבצים עבור כל לקוח.