image/images_rtl/icons/btn_right_over.gif
דף הבית / לקוחות / קנה הכל גרופ

קנה הכל גרופ


קבוצת גרופ - קנה הכל שמה לה למטרה להיות הבית הכלכלי והעסקי למגזר הדתי לאומי בישראל. הקבוצה תהיה חדשנית ופורצת דרך בתחומי פעילות מגוונים מתוך תחושת שליחות ושמירה על המוסר היהודי וערכי החברה, לשם מימוש מטרותיה העיסקיות, מיצובה בתוךהמגזר ותרומתה לקהילה
גרופ - קנה הכל מרכזת תחתיה מגוון תחומים לרווחת הבית הדתי לאומי, מוסדות החינוך, הארגונים והעמותות