image/images_rtl/icons/btn_right_over.gif
תפריט ראשי /אודות /לקוחות מספרים / יותם שואר, מנכ"ל זינוק

יותם שואר, מנכ"ל זינוק

יותם שואר, מנכ"ל זינוק, מספר על הטמעת מערכת הזברה CRM בארגון.
בין השאר על תהליך קבלת ההחלטה להחליף את מערכת הCRM הקיימת שלו, הבחירה בזברה CRM,
שלבי ההטמעה והשימושים השונים שהארגון מבצע עם המערכת.