image/images_rtl/icons/btn_right_over.gif
תפריט ראשי /אודות /לקוחות מספרים / יעל קציר - לכל אדם יש שביל

יעל קציר - לכל אדם יש שביל

הכי עוזר לנו זה לעשות סדר בפניות ובכך מע' המטלות והתזכורות מצויינת.
כמו כן זה שיפר את היכולת לפנות ללקוחות באופן מרוכז - שליחת מיילים/ סמסים (תרם לפעילויות שיווקיות שעשינו)
גישה ותפעול מאוד נוחים דרך המערכת.