image/images_rtl/icons/btn_right_over.gif
תפריט ראשי /אודות /לקוחות מספרים / אילת יפרח - ראשית יזמות (סטאנדר)

אילת יפרח - ראשית יזמות (סטאנדר)

אני אוהבת את הגמישות של המערכת שאיפשרה לנו להתאים אותה בדיוק לצרכים של העסק.
מאז הטמעת המערכת בהחלט יש שיפור והתייעלות בתהליכי השיווק והגביה וניהול הצוות.
תודה רבה, תמשיכו לפתח ולהתפתח. משמעותי עבורי כלקוחה לדעת שאתם ממשיכים לפתח את המוצר