image/images_rtl/icons/btn_right_over.gif
תפריט ראשי /אודות /לקוחות מספרים / אלון ארט - מנכ"ל ובעלים ארט דירקטור

אלון ארט - מנכ"ל ובעלים ארט דירקטור

כמו הרבה לפני, חששתי מאוד מהעברת מאגר הלקוחות שלי למערכת CRM באינטרנט, אך היה ברור לי כי על מנת לייעל את תהליכי העבודה ולאפשר צמיחה אמיתית עליי להטמיע מערכת CRM. מכיוון שניהול חברת הפקה כולל נסיעות ופגישות רבות, ראיתי לנגד עיני חשיבות רבה בזמינות המערכת ונגישות אליה מכל מקום.

מעבר לאפשרויות הרבות שנפתחו בפניי עם הטמעת המערכת, גיליתי כי בחירה בשירות CRM על גבי האינטרנט היתה החלטה נבונה בזמן הנכון. מספר חודשים לאחר הפעלת המערכת באופן מלא והעלאת מאגר הלקוחות, קרס הכונן הקשיח במשרד ומספר ימים אחר כך, גם הכונן הקשיח במחשב הביתי. שימוש במערכת הזברה CRMאיפשר לי להמשיך לעבוד ללא עיכוב ממחשב אחר ללא עיכוב וללא צורך בשחזור מידע.