image/images_rtl/icons/btn_right_over.gif

כלים ומודולים

ניהול לידים

אפקטיביות והצלחה של הטמעת מערכות ה-CRM נמדדת בעיקר ביכולתה לתת מענה לפעילות השוטפת בחברה. זברה CRM מאפשרת מגוון כלים ללניהול הפעילות השוטפת תוך מתן דגש על ידידותיות למשתמש ומהירות עבודה. בין הכלים השונים תוכל לתעד שיחות, לשלוח הודעות מייל וSMS, לקבוע משימות ופגישות, לטעון קבצים ועוד.

קשרי לקוחות

מערכת הזברה מספקת סל כלים מגוון לניהול שיווק ומכירות. החל מקליטה אוטומטית של נרשמים מטפסי הרשמה באינטרנט, ניהול מעקב אחר תהליכי מכירה וניתוח מקיף של אפקטיביות הפרסום וביצועי המכירות.

הנהלת חשבונות

בסיסה של מערכת הזברה CRM הוא תמיכה בקשר הרציף מול הלקוחות. המערכת מאפשרת מגוון רחב של כלים ליצירת קשר עם לקוחות החברה ולמעקב אפקטיבי אחר תהליכי הטיפול בהם. אם באמצעות שליחת הודעות מייל וSMS מהמערכת, תמיכה בתהליכי טיפול ואם באמצעות פורטל ייעודי ללקוחות המאפשר פתיחה ומעקב אחר פניות, מצב חשבון ועוד...